Przedszkole Samorządowe nr 55

z Oddziałami Integracyjnymi

 Szanowni Rodzice!

Na podstawie uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie

określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat ze świadczenia udzielane przez

przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok i Zarządzenie Nr 698/17 Pretdenta Miasta Białegostoku

z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia

27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat

za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, Dyrektor Przedszkola

Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się

o zniżki w opłacie z korzystania z usług przedszkola:

* z tytułu pobierania zasiłku rodzinnego na dziecko- należy przedłożyć w placówce decyzję MOPR

oraz złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu) w sierpniu i listopadzie,

* z tytułu posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia

o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie

(formularz do wypełnienia na miejscu), obniżenie opłaty przysługuje po miesiącu, w którym rodzic przedłożył to oświadczenie

* z tytułu uczestnictwa w Programie " Białostocka karta Dużej Rodziny"- należy podać numer karty,

obniżenie opłaty z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu,

w którym rodzic podał numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie.

 

 

 

 

W Przedszkolu Samorządowy nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi od XII 2016 r. rusza

PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOSCI

Jest to powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie języka

angielskiego w formie osłuchowej. Zajęcia obywać się będą codziennie

 w każdej grupie.

 

Szczególne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Aby zapoznać się z warunkami ubezpieczenia należy pobrać plik: POBIERZ PLIK!

Podkategorie